Margriet: ‘Een fijne thriller’

In het weekblad Margriet van week 25 wordt de thriller ‘Tot op het Bot’ vermeld in de rubriek Boeken & TV van redacteur Heleen Spanjaard. 

‘Een fijne thriller’, zo luidt het oordeel.

Lees hier het artikel:

Recensie weekblad Margriet